BB11 tegning

Tegning

Har fått tillatelse til å poste opp en scan av min litt dårlige kopi - regner med at BB11 klubben vil legge ut en bedre snart. En kan ihvertfall så lenge laste ned en høyoppløslig versjon her! [PDF format ca 1Mb]

2 Responses to “BB11 tegning”

  1. Runar Borge Says:

    Hei! Fint at det nå kommer tegninger av BB11`n på nett. Jeg vil også minne om vedtektene som ligger på BB11-klubbens nettsider. Det kan synes som det er strenge regler, men alle BB11-båtene ble i utgangspunktet bygget likt og det bør derfor også være slik.

  2. tom Says:

    Vedtektene inneholder en masse nyttig teknisk informasjon - her ligger svarene til en mengde av mine tidligere spørsmål faktisk.

    Og selv om tegningene ligger ute (her) er de beskyttet av åndsverksloven. Skal presisere dette tydligere på fila som lastes ned.

    :)tom

Leave a Reply